kameleon quilt logo



Bestilling Kameleon Tekstildesign         Skriv ut skjemaet og fyll ut nøyaktig
ant. nr vare pris sum
kr
kr
kr
kr
totalt kr
Fyllast ut av selgar frakt kr
Fyllast ut av selgar å betale kr
Frakt etter posten sine takstar. Kvart mønster veg 75 - 130g + emballasje
Send til:
Gate/vei: Postnr.:
Poststad: Land:
e-mail: tel:
Ved bestillingar til adresser utanfor Norge må kortopplysningane fyllast ut.
Ved bestillingar innanlands kan ein velge å få giro i pakken, i så fall fyller du ikkje ut felta med kortopplysningar
Fyll ut med tydeleg skrift:
Strek under rett korttype Visa Mastercard
Kortnr: Utgår dato: kontrollnr*/CVC2:
Signatur:
* kontrollnr står på baksida av Visakortet, det er dei 3 siste siffera som skal fyllast ut her
Skriv ut skjemaet, fyll ut nøyaktig og send i posten til:

Kameleon Tekstildesign
Eldrid Røyset Førde
6727 Bremanger
NORGE









Heim | Om meg | Kameleon Quiltar | Galleri | Mønster til salgs | Arbeid under utforming | Inspirasjon | Bubble Jet Set 2000 | Data og quilting | Teppe laga av andre | Linkar | E-mail |

TOP

Copyright 2002-2007 Eldrid Røyset Førde