kameleon quilt logo

Arbeid under utforming


I juni 2005 deltok eg på eit helgekurs med Edmund Cluett. Bileta under syner eit par typer arbeid vi laga på kurset.
Bollen under til venstre er ca 15 x 20 cm, og landskapet er omtrent like stort.


large bowl Grotle1 landscape collage


Vi fekk idear om korleis sortere og lagre små stoffrestar, og han forklarte korleis han valde ut og systematiserte fargane i arbeida sine.
For å øve litt, laga eg seinare ei samling små bollar, og ein ny versjon av landskapet (under)

Eg kom også på at denne teknikken kunne brukast for å gjere noko med soppbilda som eg har teke tidlegare. resultatet kan sjåast her.

Ein interessant teknikk å utvikle vidare.
6 smaller bowls     Grotle 2 landscape collageEg får ein del førespurnader om kvar ein kan finne Edmund Cluett sine arbeid på nettet. Dessverre la han ned websida si rundt 2008, og mange søk på nettet leier no folk til websidene mine her.

Der er framleis ein muleg måte ein kan sjå nokre av arbeida hans på nettet, og det er å søke i internettarkivet, den såkalla "Way Back Machine".
Skriv http://edmundcluett.com i søkefeltet, og du vil få opp ein kalendar med nokre datoar markert der noko informasjon har blitt arkivert. Alle treff etter 2008 er til ein musikar som tok over domenet etter at "vår" Edmund Cluett hadde gitt det opp.

Lykke til!For fleire av teppa som er i galleriet har eg dokumentert prosessen frå start til ferdig arbeid. Følg linkane nedanfor for å sjå desse.

"I kulden utanfor", - collageteknikk.

Bargelloquilten "Ormen den Lange"

Fugl eller fisk eller midt i mellom

Dei ti brurmøyane - veggteppe i Berle Kyrkje


Prosjekt som tidlegare har vore vist på denne sida, men som no er ferdige:

Fane til Hauge Skule

"Vår del av sølvet"
Foto quilt, del av ein serie basert på gamle foto frå fiskeribygda Bremanger.Go to English pages


Heim 

Om meg 

Kameleon Quiltar 

Galleri 

Mønster til salgs 

Arbeid under utforming 

Inspirasjon 

Foto på stoff 

Data og quilting 

Teppe laga av andre 

Gratis mønster

 

Linkar 

E-mail 

Heim | Om meg | Kameleon Quiltar | Galleri | Mønster til salgs | Arbeid under utforming | Inspirasjon | Foto på stoff | Data og quilting Teppe laga av andre | Gratis mønster | Linkar | E-mail |

TIL TOPPEN

Copyright 2002-2013 Eldrid Røyset Førde